dkms

Cmentarz wojenny nr 208 w Niedomicach

Cmentarz w Niedomicach został zaprojektowany przez Hansa Watzala. Jest to duży powierzchniowo cmentarz założony na planie prostokąta o powierzchni 1987 m2. Otoczony masywnym betonowym murem z różnej wysokości na przemian ustawionymi słupkami z prostokątnymi otworami. Wejście zamknięte bramą dwuskrzydłową.


W zbiorowej mogile znajdującej się na ziemnym kopcu pochowano 50 żołnierzy (1 oficera i 49 podoficerów) z 219. Pruskiego Rezerwowego pułku piechoty. W środku cmentarza znajduje się trzy groby zbiorowe - w nich spoczywa 234 żołnierzy rosyjskich.  Na szczycie kopca znajduje się kamienny pomnik w formie stołu z wykutym krzyżem prawosławnym i inskrypcja informującą o pochowaniu w tej mogile 234 żołnierzy. Wszyscy pochowani żołnierze zginęli w dniach 10 - 14 XII 1914 r. i 4 - 5 V 1915 r.Hans (Johann) W a t z a l, Austriak, porucznik w st. spocz. rzeźbiarz. Kierownik artystyczny Okręgu VII - „Dąbrowa" a od 14 czerwca do 30 listopada 1917 r. również jego komendant. Jako projektant działał te w sąsiednim Okręgu VIII - „Brzesko", gdzie znajduje się kilka cmentarzy jego autorstwa w północno wschodniej części tego Okręgu (nr 254, 255 i 259 do 263). Projektował piękne krzyże nagrobne z surowego kutego żelaza, prawie nie spotykane poza Okręgiem VII.


 

tomo Spotkania fb2 Zdjęcia Niedomic